نویسنده = احمدی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه آیین نامه های مختلف برای تعیین ظرفیت باربری محوری شمع‌ها

دوره 32.2، شماره 4.2، زمستان 1395، صفحه 131-138

محمدمهدی احمدی؛ احسان کشمیری


2. روش کاربردی برای تحلیل روان‌گرایی بااستفاده از داده‌های آزمایش نفوذ مخروط CPTu

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 13-21

محمد مهدی احمدی؛ محمدرضا کنگرانی فراهانی؛ ابوالفضل اسلامی