نویسنده = اسدالله‌فردی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل‌های آماری بِیزی در تحلیل داده‌های فیزیکی و شیمیایی آب‌های سطحی شمال و نوب شرق تهران

دوره 2-26، شماره 3، زمستان 1389، صفحه 133-145

غلامرضا اسدالله‌فردی؛ سیدیاسر صمدی؛ محمدرضا مشکانی