نویسنده = امیری، امید
تعداد مقالات: 1
1. چالش های اعمال ضریب بالاسری در مناقصات طرح های عمرانی

دوره 32.2، شماره 3.1، پاییز 1395، صفحه 131-144

اقبال شاکری؛ محمدرضا افشار؛ امید امیری