نویسنده = اخوان، مریم
تعداد مقالات: 1
1. برآورد سرعت سیال با استفاده از نوار خطوط رنگی

دوره 25، شماره 48.1، تابستان 1388، صفحه 37-43

مریم اخوان؛ میر مصدق جمالی