نویسنده = اردکانیان، رضا
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و کاربرد مدل تخصیص بلندمدت آب در ارزیابی اثرات سیاست‌های آبی

دوره 2-27، شماره 1، بهار 1390، صفحه 95-105

رضا اردکانیان؛ اکبر کریمی