نویسنده = ابراهیمی، کیومرث
تعداد مقالات: 1
1. تخمین آزمایشگاهی ضرایب پراکندگی طولی و عرضی رسوبات ماسه ای در حالت اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20923

محمدرضا ناظم؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد