نویسنده = حاجیان شهری، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ عملکرد سازه‌های بتنی با جداگر لرزه‌ای یا میراگر سیال ویسکوز در برابر بار انفجار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20919

امیرحسین حاجیان شهری؛ سید مهدی زهرایی