نویسنده = جباری خامنه، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر پارامترهای محیطی درمورفولوژی کاسپ‌های ساحل بندر رودیک

دوره 35.2، شماره 3.2، پاییز 1398، صفحه 35-50

10.24200/j30.2018.2261.2152

الهام ذاکری انارک؛ امیر جباری خامنه؛ مهدی عجمی؛ احمد رضایی مزیک