نویسنده = جباری خامنه، امیر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پارامترهای محیطی بر مورفولوژی کاسپهای ساحل بندر رودیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.2261.2152

مهدی عجمی؛ الهام ذاکری انارک؛ امیر جباری خامنه؛ احمد رضایی مزیک