نویسنده = اولیائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه رفتار خزشی خاکهای ریزدانه گروه‌های رس و لای در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.2281.2158

عبدالحسین حداد؛ علی اولیائی