نویسنده = اسماعیلی، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آزمایشگاهی تأثیر ژئوسل در ظرفیت باربری خاکریزهای راه‌آهن

دوره 35.2، شماره 2.1، تابستان 1398، صفحه 51-63

10.24200/j30.2018.2002.2058

مرتضی اسماعیلی؛ محمدرضا روزبی نی؛ سیدرسول سورانی


2. بررسی تأثیر استفاده از آسفالت به عنوان لایه ی جاذب ارتعاش در خط راه آهن

دوره 2-27، شماره 2، بهار 1390، صفحه 101-106

مرتضی اسماعیلی؛ محمد فشارکی