نویسنده = جواهریان، عبدالرحیم
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد تحلیل مؤلفه‌ی اصلی در تفسیر افق‌های لرزه‌یی

دوره 25، شماره 51.1، زمستان 1388، صفحه 69-76

حمید ثابتی؛ عبدالرحیم جواهریان؛ بابک نجار اعرابی


2. تحلیل عددی اثرات لایه‌بندی بر انتقال امواجِ حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی

دوره 25، 47 - ویژه‌ی مهندسی و علم مواد، بهار 1388، صفحه 41-48

حسن بخشنده امنیه؛ عبدالرحیم جواهریان؛ کاظم نجم


3. تحلیل عددی سازوکار انتشار امواج حاصل از انفجار در محیط‌های سنگی دارای صفحات لایه‌بندی

دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، زمستان 1384، صفحه 57-64

حسن بخشنده امنیه؛ علی مرتضوی؛ عبدالرحیم جواهریان