نویسنده = احمدیان، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مدولاسیون رمزی منبع برای منابع گسسته‌ی باحافظه

دوره 25، 52 - ویژه مهندسی برق، زمستان 1388، صفحه 31-36

علی پاینده؛ محمود احمدیان؛ محمدرضا عارف