نویسنده = بهره دار، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار بُرشی ماسه مسلح به ژئوتکستایل با تأکید بر ناحیه بُرش

دوره 34.2، شماره 2.1، تابستان 1397، صفحه 99-108

10.24200/j30.2018.1345

علی لکی روحانی؛ محمد بهره دار؛ سیدمسعود حسینی