موضوعات = آب و محیط زیست
تعداد مقالات: 6
1. تخمین آزمایشگاهی ضرایب پراکندگی طولی و عرضی رسوبات ماسه ای در حالت اشباع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2019.20923

محمدرضا ناظم؛ کیومرث ابراهیمی؛ عبدالمجید لیاقت؛ شهاب عراقی نژاد


2. تصفیه آب شور توسط فرایند نانوفیلتراسیون با غشاء پلی آمیدی اصلاح شده با نانولوله کربنی چند دیواره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.2245.2145

محمد دلنواز؛ محمدرضا مهدوی؛ وحید وطن پور


3. ارزیابی پتانسیل ریسک آلودگی منابع آب سطحی با استفاده از شاخص‌های WRASTIC و NMED در محیط ArcGIS، مطالعه موردی: محدوده آستانه کوچصفهان در استان گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5327.2290

سید سعید راثی نظامی؛ اشکان بنی خدمت؛ اتابک فیضی


4. تصفیه تکمیلی شیرابه با استفاده از فرآیند مایکروویو-فنتون به روش تحلیل تک‌فاکتوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1399

10.24200/j30.2018.50602.2330

فاطمه باران چشمه؛ نادر مختارانی