موضوعات = ایمنی راه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی شدت تصادفات در گذرگاه های همسطح جاده و ریل ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.2279.2157

مرتضی محسنی؛ سیدعلی حسینی؛ مرتضی باقری