موضوعات = کنترل سازه ها
تعداد مقالات: 3
1. کنترل فعال نوسان‌های سازه بر پایه میرایی بحرانی با یک عملگر و در‌نظرگرفتن اثر دو مود نوسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.2121.2096

جواد علامتیان؛ حمید داوطلب