موضوعات = اندرکنش خاک و سازه
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه عددی پارامترهای مؤثر بر توزیع تغییرشکل غیر خطی سامانه سازه-خاک-سازه با تمرکز بر شناخت تغییرات پاسخ سازه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.50188.2291

رضا اسماعیل زاده شهری؛ عباس کرم الدین