موضوعات = ارزیابی خسارت سازه
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد انرژی جنبشی دینامیکی و شبکه عصبی مصنوعی برای شناسایی ترک در تیرها تحت تحریک جرم متحرک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.50261.2293

سید سینا کورهلی؛ سیامک قدیمی؛ رضا قدیمی