موضوعات = سازه های فولادی مقاوم دربرابر زلزله
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تغییر زاویه اعضای قطری بر ضریب رفتار و منحنی شکنندگی فروریزش سازه های دایاگرید فولادی میان مرتبه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5434.2245

علی سید کاظمی؛ فیاض رحیم زاده رفوئی


2. بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود با استفاده از سیستم ستون‌های پیوندیافته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1399

10.24200/j30.2019.52748.2504

اباذر اصغری؛ وحید جابری