موضوعات = مکانیک خاک
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل نتایج آزمایش جدایش مخروط در چسبناکی خاک‌های ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2017.2228.2140

اکبر چشمی؛ عاطفه قره شیخلو؛ قاسم کاظمی؛ جعفر حسن پور


2. تاثیر نوع خاک در خصوصیات رطوبتی و هیدرولیکی غیراشباع (مطالعه موردی خاکهای منطقه نازلوی شهرستان ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5022.2193

کاظم بدو؛ هادی علی اشرفی


3. بررسی و مقایسه رفتار خزشی خاکهای ریزدانه گروه‌های رس و لای در شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.2281.2158

عبدالحسین حداد؛ علی اولیائی