موضوعات = آسفالت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی تسلیح بتن غلتکی با الیاف فلزی و الیاف پلیمری جهت کاهش ترک‌های انعکاسی در روسازی‌های مرکب راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.1195.2177

محمدرضا احدی؛ محبوب امیری