موضوعات = بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آزمایشگاهی ستون‌های بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله‌های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح‌گذاری در نزدیک سطح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1398

10.24200/j30.2018.5635.2254

علی سیفی؛ عبدالله حسینی؛ محمد صادق معرفت؛ محمد خانمحمدی