موضوعات = بتن مسلح
تعداد مقالات: 1
1. مدل رفتاری چسبندگی- لغزش میلگرد مدفون در بتن با طول مهاری کم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1398

10.24200/j30.2018.5027.2195

مرتضی مهمی؛ وحید بروجردیان