دوره و شماره: دوره 37.2، شماره 1.2 - شماره پیاپی 1، خرداد 1400، صفحه 1-182 
11. کنترل بهینه ی سکوی شابلونی تحت ارتعاش های امواج دریا با میراگر جرمی هماهنگ شده ی فعال

صفحه 107-117

10.24200/j30.2020.55849.2784

مازیار فهیمی فرزام؛ سید علی موسوی گاوگانی؛ بابک علی‌نژاد؛ گابریل بکتاش