دوره و شماره: دوره 21، 32 - ویژه مهندسی، ویژه مهندسی، دی 1384، صفحه 1-100 
6. اثر عنصر مس و سرعتانجماد بر خواص مکانیک آلیاژ‌های AL_SI_CU_Mg

صفحه 17-23

محمدعلی صفرخانیان؛ سیدمرتضی سیدریحانی؛ ناصر ورهرام


9. تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص مکانیک آلیاژ AZ91

صفحه 41-48

مهدی رافتی جاویدان؛ شیوا خوشخویی؛ فرزاد خمامی‌زاده؛ کاظم حنایی


10. الگوی تغییرات تئافلاوین در چای سیاه ایران - ارزیابی روش‌های سنتی و CTC در پیچش‌دهی برگ‌های چای

صفحه 49-56

مسعود حافظی؛ فرزانه وهابزاده؛ بهرام ناصرنژاد؛ الهام مفرح؛ نرگس فلاح