دوره و شماره: دوره 22، شماره 33، مهندسی عمران، تیر 1385، صفحه 1-100 
6. رانش خاک در حالت سکون تحت اثر سربار‌های تناوبی

صفحه 23-29

سیدمجدالدین میرمحمد حسینی؛ افشین امینی


9. تحلیل عینی پدیده "مکان‌یابی کرنش"

صفحه 45-53

هومن شبیری؛ احمد فهیمی‌فر؛ سیدعبدالعظیم امیرشاه‌کرمی


یادداشت فنی

10. طبقه‌بندی زائدات جامد صنعتی و اهمیت ان در بازیافت و تعیین نوع مدفن مهندسی

صفحه 55-65

علی پاک؛ مسعود تجریشی؛ حمید طاهری شهرآئینی


12. روش پیشنهادی تخمین منحنی مشخصه‌ی آب - خاک برای خاک‌های چسبنده

صفحه 77-83

یداله پشنگ‌پیشه؛ سیدمجدالدین میرمحمدحسینی؛ نوید گنجیان