دوره و شماره: دوره 2-27، شماره 3، ویژه حمل و نقل شهری، آذر 1390، صفحه 1-110 
1. سرمقاله

صفحه 1-1

ابوالحسن وفایی


6. نقش اتوبوس‌های تندرو(B‌R‌T) در کاهش هزینه‌های اجتماعی آلودگی هوا و مصرف سوخت

صفحه 33-40

عبدالرضا کرباسی؛ مرتضی خشایی پور؛ فریماه صالحی؛ ژوان رشیدی


7. تحلیل تطبیقی راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در حمل‌ونقل شهری

صفحه 41-51

احمدرضا جلالی نائینی؛ مینا مجتهدزاده؛ امیررضا ممدوحی؛ مهرداد علیمرادی


11. برآورد قیمت سایه‌یی آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی در بخش حمل‌ونقل

صفحه 83-91

میرحسین موسوی؛ علی خاکساری؛ محمود محمودزاده؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی