دوره و شماره: دوره 23، 38 - ویژه مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی برق و کامپیوتر، تیر 1386، صفحه 1-138 
7. معماری امنیتی سیستم تلفن همران نسل دوم (GSM) و آسیب‌پذیری آن

صفحه 31-41

محسن بهداری؛ محمود سلماسی‌زاده؛ جواد مهاجری


8. کنترل پرواز تطبیقی غیرخطی با استفاده از گام به عقب و شبکه عصبی

صفحه 51-58

سیدحسین ساداتی؛ محمدباقر منهاج؛ مهدی سبزه‌پرور