نویسنده = همایون اسمعیل پور استکانچی
کاربرد روش تحلیل زمان دوام در طراحی و ارزیابی سازه‌های دریایی در مقابل نیروی امواج تصادفی

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 109-118

حمید متین نیکو؛ مصطفی زین الدینی؛ همایون استکانچی؛ سید مهدی اندرامی


بررسی رفتار لرزه‌یی قاب‌های فولادی در سطوح خطر مختلف با روش زمان دوام

دوره 2-28، شماره 4، دی 1391، صفحه 115-125

افشین فرهادی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفائی؛ طیبه گلی


تحلیل خطی مخازن فولادی روزمینیِ نفت بهروش زمان دوام با توابع شتابِ سازگار با زلزلههای واقعی

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 23-31

دانیال واعظی؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفایی؛ حسین تاجمیر ریاحی


کاربرد روش زمان دوام در تحلیل و طراحی لرزه‌یی سدهای بتنی وزنی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 105-118

وحید والامنش؛ همایون اسمعیل پور استکانچی؛ ابوالحسن وفایی


ارزیابی روش زمان دوام در تحلیل خطی قاب‌های فولادی دوبعدی، در مقایسه با روش تحلیل استاتیکی

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 47-55

وحید والامنش؛ همایون استکانچی؛ ابوالحسن وفائی


کاربرد شاخص‌های خرابی در تحلیل غیر خطی قاب‌های فولادی به روش زمان دوام

دوره 22، شماره 33، تیر 1385، صفحه 13-21

همایون استکانچی؛ احسان کیانفر؛ ابوالحسن وفائی


پایداری دینامیکی ورق‌های ترک‌دار در لبه

دوره 20، شماره 27، تیر 1383، صفحه 30-38

مهیار جاویدروزی؛ ابوالحسن وفائی؛ همایون اسمعیل پوراستکانچی