نویسنده = ���������� ������������ ��������
بررسی ظرفیت چشمه‌ی اتصال از نقطه نظر مبنای مقاومتی با شرایط هندسی متفاوت

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 35-46

بهرخ حسینی هاشمی؛ روح‌الله احمدی‌جزنی