نویسنده = علی‌اصغر میرقاسمی
بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه‌یی

دوره 2-26، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 85-92

سیامک فیضی خانکندی؛ علی اصغر میر قاسمی؛ عباس قلندرزاده؛ کاره هوگ


مدل‌سازی دیوارهای خاکی مسلح‌شده با نوارهای فلزی به‌روش اجزاء مجزا

دوره 25، شماره 48.1، تیر 1388، صفحه 3-13

غلامحسین رودی؛ علی اصغر میرقاسمی


استفاده از تزریق شیمیایی برای آب‌بندی قسمتی از پی سد کرخه

دوره 22، شماره 35، مهر 1385، صفحه 77-88

محمد حیدرزاده؛ علی‌اصغر میرقاسمی؛ سید منصور اعتمادزاده