نویسنده = ������������ ���������� ��������
تأثیر نواقص اجرایی بر عملکرد خمشی دال‌های مجوف بتنی پیش‌ساخته‌ی پیش‌تنیده

دوره 2-28، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 99-111

علی اکبر مقصودی؛ محمد مقصودی؛ میثم ترکمان زاده