نویسنده = �������������� ������������
تعیین نشست‌ تفاضلی مجاز ساختمان‌های قاب خمشی فولادی بر مبنای سطح عملکرد

دوره 34.2، شماره 4.1، اسفند 1397، صفحه 119-129

10.24200/j30.2019.1438

میثم غلامی؛ علیرضا باقریه؛ امین محب خواه؛ مهدی مرادی


رفتار تحکیمی خاک های رسی رمبنده در شرایط غیر اشباع و اشباع

دوره 32.2، شماره 1.1، خرداد 1395، صفحه 43-54

علیرضا باقریه؛ علی فارسی جانی