نویسنده = ���������� ������������
بررسی آزمایشگاهی اثرات ضربه بر بتن سبک دانه حاوی باگاس و لیکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.61026.3140

سیداحمد برسی؛ علیرضا خالو


بررسی مشکلات تحلیلی دال‌های پس‌کشیده‌ی بتنی به کمک تحلیل اجزای محدود

دوره 2-28، شماره 3، اردیبهشت 1391، صفحه 109-118

علیرضا خالو؛ محمدرضا جوانمردی


بتن سولفوره

دوره 9، شماره 5، شهریور 1372، صفحه 88-89

علیرضا خالو