نویسنده = ������������ �������� ������
ارزیابی ریزساختاری تأثیر نحوه عمل‌آوری بر فرآیند تثبیت/جامدسازی پایه سیمانی در بنتونیت آلوده به یون سرب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2023.61334.3163

وحید رضا اوحدی؛ بهنام یوسفی؛ ریحانه صفادوست