نویسنده = ������������ ������������ ������������
طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف جنوب شهر تهران

دوره 2-26، شماره 3، بهمن 1389، صفحه 51-60

غلامرضا قدرتی امیری؛ سیدعلی رضویان امرئی؛ سیدمحمد میرهاشمی


تهیه‌ی خطوط هم‌شتاب طراحی براساس تحلیل خطر زلزله برای منطقه‌ی حرم مطهر امام‌ رضا (ع)

دوره 25، شماره 51.1، دی 1388، صفحه 33-39

غلامرضا قدرتی امیری؛ سیدعلی رضویان امرئی؛ سیدروح اله پاشانجاتی