نویسنده = ���������� ���������� ��������������
بررسی پارامترهای مؤثر در اصلاح نشست نامتقارن پی سازه‌های بتنی به روش جک‌زنی

دوره 37.2، شماره 1.2، خرداد 1400، صفحه 75-86

10.24200/j30.2020.55141.2705

علی اکبر احترامی؛ حسین سلطانی جیقه؛ امیرحسن رضائی فرعی


تحلیل رفتارسنجی حفاری تونل مکانیزه در خاک های دانه یی (مطالعه موردی متروی تبریز)

دوره 35.2، شماره 4.2، اسفند 1398، صفحه 131-140

10.24200/j30.2018.5692.2264

امیر حسن رضایی فرعی؛ مجتبی شیرزه حق؛ هوشنگ کاتبی