نویسنده = �������������������� ������
طرح اختلاط بهینه‌ی بتن سبک سازه‌یی دربرابر حرارت بالا

دوره 38.2، شماره 1.1، خرداد 1401، صفحه 69-78

10.24200/j30.2021.57982.2955

محمدقاسم پناهی؛ حسن استادحسین؛ علی میرزایی؛ امیرحسین باغبانی


کاهش خرابی ناشی از برخورد هواپیما به سازه‌های محافظ بتنی

دوره 36.2، شماره 4.2، اسفند 1399، صفحه 47-61

10.24200/j30.2020.54430.2646

حسن استادحسین؛ امیرحسین بلوری کاشانی