نویسنده = ������ �������� ��������
اثر فرضیات سخت‌شدگی چرخه‌یی فولاد در رفتار اتصالات فولادی

دوره 31.2، شماره 2.1، شهریور 1394، صفحه 35-44

شریف شاه بیک؛ سجاد صادقی دزکی


بررسی اثر نقص هندسی ریزساختار در رفتار تک‌محوری فوم‌های سلول‌باز

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 53-61

سروش جلیلوند؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی


بررسی عددی اثرات ریزساختار بر مقاومت فشاری بتن

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 61-70

محمدرضا یعقوبی؛ شریف شاه بیک؛ ابوالحسن وفایی