نویسنده = ������������ ��������������
مطالعه‌ی موردی بر روی تأثیر شکل گودال‌های باز و پر در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور قطار

دوره 2-30، شماره 1.1، فروردین 1393، صفحه 81-87

جبار علی ذاکری؛ مرتضی اسماعیلی؛ سید علی مسیبی


تحلیل استاتیکی پل‌های خاکی فولادی تحت اثر بارهای اجرایی

دوره 2-29، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 117-126

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ پریسا حاجی عبدالرزاق