نویسنده = ������������ ����������
بررسی آزمایشگاهی جوش اکسی‌استیلن و قوس الکتریکی با الکترودهای: فولادی، برنجی و برنزی

دوره 38.2، شماره 2.2، شهریور 1401، صفحه 111-119

10.24200/j30.2022.59572.3061

بهمن شروانی تبار؛ سعید انتقامی مایان؛ ارژنگ صادقی