نویسنده = ������������ ����������
سنجش و مقایسه‌ی فرایند های مستقیم ابزارسازی سریع به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 20، شماره 28، مهر 1383، صفحه 3-14

حامد اصغرزاده؛ محمود اعظمی؛ عبدالرضا سیم چی