نویسنده = ���������������� ����������
بررسی عددی اتصال‌های کامپوزیت تشکیل شده از دال‌های بتنی پیش‌ساخته و اتصال‌های برشی پیچی

دوره 37.2، شماره 3.2، آذر 1400، صفحه 37-47

10.24200/j30.2021.56583.2840

شمیم طقیانی اسفرجانی؛ مهران زینلیان؛ عبدالرضا عطایی؛ مریم داعی


بررسی رفتار خمشی دال‌های مجوف دو طرفه با گوی‌های لهیده و کیج‌های فولادی محصور کننده

دوره 36.2، شماره 3.2، آذر 1399، صفحه 29-37

10.24200/j30.2019.53041.2523

محسن عموشاهی؛ مهران زینلیان؛ محمود هاشمی؛ داوود مستوفی نژاد؛ فرهنگ فرحبد؛ حامد اسداللهی


بررسی عددی رفتار دیوارهای پانلی سبک سه بعدی تحت بارگذاری جانبی افزاینده

دوره 34.2، شماره 4.2، اسفند 1397، صفحه 83-94

10.24200/j30.2019.1452

مهران زینلیان؛ امید خواجه خباز؛ علیرضا خواجه خباز؛ مریم داعی


مدل سازی رفتار چرخه‌یی سازه‌ها با در نظر گرفتن اثرات باریک‌شدگی، کاهش سختی، کاهش مقاومت و لغزش

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 63-72

مهران زینلیان؛ مهدی مختاری؛ حسین تاجمیر ریاحی