نویسنده = ���������� ��������������
تأثیر آرام‌سازی ترافیک در محدوده ی مدارس در تصادفات دانش آموزان

دوره 36.2، شماره 1.2، خرداد 1399، صفحه 153-160

10.24200/j30.2018.51067.2369

محمدرضا احدی؛ علیرضا سرکار؛ مهرزاد گودرزی


ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی گرم براساس مدل های آزمایشگاهی - تجربی در برابر پدیده ی شیارشدگی

دوره 33.2، شماره 4.1، اسفند 1396، صفحه 97-103

10.24200/j30.2018.1267

علی منصورخاکی؛ محمدرضا احدی؛ سیدمحسن متولی زاده؛ ابوذر شفیعی پور


ارائه مدلی برای برآورد تأخیر کاربران راه با استفاده از شبیه سازی نرم افزاری

دوره 32.2، شماره 4.2، اسفند 1395، صفحه 73-80

محمدرضا احدی؛ مهدی نصرالهی؛ پیمان غلامین