نویسنده = �������� ������������ �������� ����������
تأثیر جرم میراگر تنظیم‌شده بر روی احتمال وقوع خرابی در سازه‌ی قاب خمشی فولادی

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 23-29

حسام الدین معین دباری؛ تورج تقی خانی