نویسنده = ������������ ��������
ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد اتصال گیردار با قابلیت تعویض پذیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j30.2023.61361.3166

پیام طریقی؛ محمدعلی کافی؛ رضا وهدانی


بررسی آزمایشگاهی وصله ی مکانیکی میلگردهای کششی تیر بتن آرمه تحت خمش

دوره 36.2، شماره 4.1، اسفند 1399، صفحه 107-117

10.24200/j30.2020.54320.2630

علی خیرالدین؛ پیام طریقی؛ قاسم پاچیده؛ صادق هاشمی


پیشنهاداتی به منظور حذف ورق‌های پیوستگی ستون با مقطع قوطی

دوره 34.2، شماره 2.1، شهریور 1397، صفحه 143-151

10.24200/j30.2018.1351

محمدعلی کافی؛ پیام طریقی