نویسنده = ���������� ����������
تخمین پاسخ های لرزه ای قاب های خمشی فولادی میان مرتبه با استفاده از یک روش غیرخطی جدید مبتنی بر انرژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.24200/j30.2023.61672.3189

رضا اسماعیل زاده شهری؛ ساسان عشقی


مدل‌سازی اجزاء محدود ستون‌های مستطیلی بتن مسلح تقویت شده با FRP

دوره 23، شماره 40.1، دی 1386، صفحه 19-26

ساسان عشقی؛ وحید زنجانی زاده