نویسنده = ���������������� �������� ��������
مقایسه رفتار خمشی و الگوی انتشار ترک تیرهای بتن مسلح معمولی و الیافی با حداقل و حداکثر آرماتور کششی طولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2022.60932.3131

محمد کاظم شربتدار؛ حمید حسن زاده


بررسی آزمایشگاهی تاثیر دیافراگم محیطی و ورق میان گذر در اتصال ترکیبی المان های سازه یی فلزی و بتنی

دوره 32.2، شماره 3.1، آذر 1395، صفحه 97-105

محمدکاظم شربتدار؛ نعمت اله حیدریان؛ آزاده حقیقت


بررسی تجربی اثر تعبیه‌ی شیارهای سطحی در شکل‌پذیری اتصالات بتنی ضعیف تقویت‌شده با ورق‌های کامپوزیت F‌R‌P

دوره 31.2، شماره 1.2، فروردین 1394، صفحه 41-50

علیرضا ستاری فرد؛ محمدکاظم شربتدار؛ احمد دالوند


بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه‌یی اتصالات بتن‌آرمه‌ی مقاوم‌سازی‌شده با دستک فلزی

دوره 2-30، شماره 4.1، دی 1393، صفحه 45-55

ابراهیم امامی؛ محمدکاظم شربتدار؛ علی خیرالدین


مدل‌سازی پالس غالب رکوردهای نزدیک گسل ایران طی زلزله‌های طبس (۱۹۷۸) و بم (۲۰۰۳)

دوره 2-30، شماره 1.2، اردیبهشت 1393، صفحه 107-116

سیدروح اله حسینی واعظ؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ محمدکاظم شربتدار؛ حسین نادرپور؛ علی خیرالدین