نویسنده = �������������� ����������
تحلیل موانع پیاده‌سازی مدل‌سازی اطلاعات ساخت در پروژه‌های خصوصی صنعت ساخت ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402

10.24200/j30.2022.61059.3146

حمیدرضا اطهاری نیکوروان؛ محمود گلابچی