نویسنده = �������� �������������� ��������
شبیه‌سازی سه بعدی حفره‌ی آب‌شستگی اطراف تکیه‌گاه پل با دیواره‌ی قائم با نرم‌افزارFLOW-3D

دوره 2-30، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 117-123

هاجر حسینی؛ نادر هاتف؛ ناصر طالب بیدختی


مدل عددی آب کم‌عمق برای شبیه‌سازی بالاروی امواج بلند

دوره 2-27، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 107-115

علی مهدوی؛ ناصر طالب بیدختی


تحلیل بحران آب با نگرشی بر دانش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و آبخیزداری در ایران

دوره 17، 19 - ویژه مهندسی، فروردین 1380، صفحه 22-32

ناصر طالب بیدختی؛ بهنام هوشیاری


بررسی اولویت‌های تحقیاتی در بخش محیط زیست و توسعه پایدار در ایران

دوره 14، 15- ویژه تکنولوژی ، محیط زیست و توسعه پایدار، فروردین 1377، صفحه 10-18

ناصر طالب بیدختی؛ بهنام هوشیاری